Απόφαση Χορήγησης Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2017 / 2018

Η Πρόεδρος και οι Συνεργάτες του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια σας ευχαριστούν για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017/18.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι αιτήσεις έτυχαν της δέουσας αξιολόγησης, όμως το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, δεν μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε όλους τους αξιόλογους υποψηφίους στον κατάλογο των επιλεγέντων.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία σας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, σύμφωνα με την απόφαση της 8ης Αυγούστου 2017 και σύμφωνα με το Καταστατικό του (Φ.Ε.Κ. 354/10-5-1993) και την τροποποίηση διατάξεων του οργανισμού του (Φ.Ε.Κ. 2652/7-10-2014), μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο Ίδρυμα έπειτα από σχετική πρόσκληση που θυροκολλήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στον τύπο, επέλεξε για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 τους κάτωθι υποψηφίους:

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Βραβοσινός Ορέστης
 2. Κυριακόπουλος Νικόλαος
 3. Κακαφίκας Αθανάσιος
 4. Πολίτης Χρήστος
 5. Λιάπη Μαρία
 6. Παπανικολάου Βασίλειος
 7. Μπαρμπουδάκης Νικόλαος
 8. Νταλιάνης Παναγιώτης
 9. Ζύμνης Ανδρέας
 10. Ζαχαριάς Παναγιώτης
 11. Μουστάκης Ιωάννης
 12. Σουρλαντζή Ελένη
 13. Μπαλαούρα Ελεονώρα
 14. Παπασπύρου Ουρανία-Μαρία
 15. Γραμματικόπουλος Μιχαήλ
 16. Καμαράδος Πέτρος
 17. Σημαδόπουλος Αντώνιος
 18. Χατζήπαπας Στυλιανός
 19. Σπανός Νικόλαος
 20. Κομπότης Αλέξανδρος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος
 2. Καπνιστός Εμμανουήλ
 3. Μαντζουράνης Νικόλαος
 4. Μανιάκης Θεόδωρος
 5. Βάτκαλη Δήμητρα
 6. Σκωλίκης Βασίλειος
 7. Ραπουσάι Μάριους
 8. Πάνια Παρασκευή-Αλεξάνδρα

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Παύλου Αντώνιος
 2. Ντερέκας Αλέξιος-Σεραφείμ
 3. Γουνιδέλλης Ευστράτιος
 4. Κάτρης Ηλίας
 5. Κουνάλη Ιωάννα
 6. Αποστολοπούλου Μαρία
 7. Χαίρα Νικολέτα-Δήμητρα
 8. Μούκας Βασίλειος
 9. Κυριακουλάκου Ελεονώρα-Σταυρούλα
 10. Κοσμίδη Αντωνία
 11. Μπόλη Μαρίνα
 12. Κουτροπούλου Χριστίνα

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. Βραχάμης Βίκτωρ
 2. Αναστασάτος Δημήτριος-Γεράσιμος
 3. Πότση Ιωάννα
 4. Ηλιόπουλος Νικόλαος
 5. Γκαργκάνα Ευαγγελία