Απόφαση Χορήγησης Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 / 2020

Η Πρόεδρος και οι Συνεργάτες του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια σας ευχαριστούν για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019/20.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία σας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019 – 2020

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, σύμφωνα με την απόφαση της 12ης Αυγούστου 2019 και σύμφωνα με το Καταστατικό του (Φ.Ε.Κ. 354/10-5-1993) και την τροποποίηση διατάξεων του οργανισμού του (Φ.Ε.Κ. 2652/7-10-2014), μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για υποτροφία σπουδών που υπεβλήθησαν στο Ίδρυμα έπειτα από σχετική πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στον τύπο, επέλεξε για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 τους κάτωθι υποψηφίους:

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Βέργος Χρήστος
 2. Γκούμας Βασίλειος
 3. Ίλε Ίγκλι
 4. Καλιεντζίδης Ιωάννης
 5. Καραβερβέρης Σεραφείμ-Στυλιανός
 6. Κέντης Θεόδωρος
 7. Κοσσένα Δέσποινα
 8. Κούστα Θεοδώρα
 9. Κυριακόπουλος Παναγιώτης
 10. Λινός Κωνσταντίνος
 11. Μαρινάκου Αναστασία
 12. Μηλιωρίτσας Ιωάννης
 13. Μητσιάκης Ιωάννης
 14. Μπέκας Ιωάννης
 15. Μπέκας Σπυρίδων
 16. Μπεκιαρίδου Βασιλική
 17. Πατρίκης Ελευθέριος
 18. Ρηγόπουλος Νικόλαος
 19. Σογκάνη Μαρία
 20. Τερεσσόνοκ Δημήτριος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. Μάστακας Ορέστης
 2. Τουλούπα Ανδρονίκη
 3. Ντέντας Ραφαήλ-Δημήτριος
 4. Διαμαντόγιαννη Κυριακή
 5. Γεωργιάδης Δανιήλ
 6. Μπότσογλου Ευστράτιος
 7. Μητρόπουλος Στέφανος
 8. Ζήνας Απόστολος

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Βενιζέλος Ραφαήλ
 2. Γιαννακόπουλος Λάμπρος
 3. Δημητρίου Χριστίνα
 4. Κουτσουρούπας Δημήτριος
 5. Μπελεχρής Θεόδωρος
 6. Παναγιώτου Νικόλαος
 7. Στεφανοπούλου Δανάη-Σταυρούλα
 8. Σφακιανάκης Ευάγγελος
 9. Φελουτζής Νικόλαος

 

Οι επιλεγέντες, προκειμένου να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να προσκομίσουν:

 • πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο προορισμού για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού)
 • μία φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου, στην οποία θα αναγράφεται, στο πίσω μέρος, το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντα.

 

Επίσης, μετά την κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει να υπογράψουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τη σχετική σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου.