Υποτροφίες

«Ένας τόπος για να πάει μπροστά χρειάζεται νέους με γερές βάσεις. Ίσως ο πιο σημαντικός τομέας που πρέπει να αγκαλιάσει, να υποστηρίξει και να προωθήσει μια κοινωνία είναι αυτός της εκπαίδευσης που τροφοδοτεί συνεχώς την εξέλιξη…»

Συγχαίρουμε τους νέους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν να αναπτύξουν το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και εκφράζουμε τη χαρά μας και την ικανοποίησή μας που συμβάλαμε στην επίτευξη αυτού του στόχου. Από το 2004 έως σήμερα έχουν δοθεί συνολικά 569 υποτροφίες, εσωτερικού και εξωτερικού.