Για τον Πολιτισμό

«….Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πολιτισμικής ταυτότητας ενός τόπου βασίζεται στη διαφύλαξη, εξέλιξη και διάδοση του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και της λαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς του …»

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Bικτωρίας Kαρέλια δραστηριοποιείται στον τομέα του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών αναζητώντας την ποιότητα και τη διάρκεια στο χρόνο.