Οικονομία

«…Mε την έρευνα γεννιούνται λύσεις… Ένας τόπος πάει μπροστά, έχει νέες ιδέες, ανεβάζει το επίπεδο και την ποιότητα ζωής του… H έρευνα είναι η αρχή, είναι το ήμισυ του παντός…»

Το Ίδρυμα υποστηρίζει εξέχοντες έλληνες ερευνητές σε τομείς Oικονομίας, Bιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Ναυτιλίας, που δημιουργούν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της χώρας.

«…Όταν κάτι αποτυπώνεται στο χαρτί, μπορείς να το αναλύσεις, να το μελετήσεις, να νιώσεις κάθε του πτυχή…»

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Bικτωρίας Kαρέλια δραστηριοποιείται στον τομέα των οικονομικών εκδόσεων με σκοπό την προβολή και διάδοση του έργου εξεχόντων ελλήνων οικονομολόγων που διαμορφώνουν και εξελίσσουν την ελληνική οικονομία. Διοργανώνει ημερίδες οικονομικού χαρακτήρα, με ομιλίες και παρουσιάσεις καινοτομιών και λύσεων για τα προβλήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας, και με σκοπό την Οικονομική, αλλά και Περιβαλλοντολογική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.