Ελληνική Λαϊκή Παράδοση και Κληρονομιά

«…όπου υπάρχει εξέλιξη και φλόγα για μόρφωση, σεβασμός και αγάπη για τη λαϊκή μας παράδοση, υπάρχει ζωή και ψυχή…»

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Bικτωρίας Kαρέλια δραστηριοποιείται στον τομέα της διατήρησης της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς με σεβασμό στην ιστορική μας μνήμη και την πολιτισμική μας ταυτότητα.