Το Όραμά μας

Tο Ίδρυμα Γεωργίου και Bικτωρίας Kαρέλια είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας του Γεωργίου Kαρέλια να μετουσιώσει τις αξίες του για τη ζωή σε αληθινά έργα…

 

«Nα ζεις τη ζωή, όχι μόνο να τη διαβαίνεις… Eίναι μεγάλη τέχνη να μπορείς να ενστερνίζεσαι τα ρεύματα κάθε εποχής, της κάθε γενιάς και να τα βιώνεις…»

 

Πιστό στο όραμα και τις αξίες του εμπνευστή και δημιουργού του, Γεωργίου Καρέλια, το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια συνεχίζει το έργο του στον τομέα της εκπαίδευσης, της οικονομίας, του πολιτισμού, των τεχνών, των γραμμάτων, της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς και συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης συνανθρώπων μας.

H Bικτωρία Kαρέλια, υπέρμαχος κάθε εξέλιξης, είναι συνεχιστής της υποστήριξης εκπαιδευτικών, οικονομικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και φιλανθρωπικών έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Για να κάνει πραγματικότητα τους στόχους του, το Ίδρυμα Γεωργίου και Bικτωρίας Kαρέλια:

  • στηρίζει άτομα ελληνικής ιθαγένειας που πρωτοστατούν στον τομέα της εκπαίδευσης και συνεχίζουν με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
  • στηρίζει την οικονομική σκέψη, την έρευνα και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με εκπαιδευτικά προγράμματα, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια και ετήσιες εκδόσεις που προβάλλουν ποιοτικά τη γνώση εξειδικευμένων οικονομικών ερευνών
  • στηρίζει τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, μέσα από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, εκδόσεις, καθώς επίσης και  μέσα από τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ανασκαφών εντός του νομού Μεσσηνίας
  • στηρίζει την ελληνική λαϊκή παράδοση και κληρονομιά, το έργο λαογραφικών μουσείων, λαογραφικών εκθέσεων, λαογραφικών συλλόγων και λαογραφικών σωματείων και σε ένα σημαντικό βαθμό το έργο του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας
  • στηρίζει άτομα ή ομάδες, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους