Απόφαση Χορήγησης Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2020 / 2021

Η Πρόεδρος και οι Συνεργάτες του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια σας ευχαριστούν για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020/21.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι αιτήσεις έτυχαν της δέουσας αξιολόγησης, όμως το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, δεν μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε όλους τους αξιόλογους υποψηφίους
στον κατάλογο των επιλεγέντων.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία σας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 – 2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, σύμφωνα με την απόφαση της 12ης Αυγούστου 2020 και σύμφωνα με το Καταστατικό του (Φ.Ε.Κ. 334/10-3-1993) και την τροποποίηση διατάξεων του οργανισμού του (Φ.Ε.Κ. 2652/7-10-2014), μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για υποτροφία σπουδών που υπεβλήθησαν στο Ίδρυμα έπειτα από σχετική πρόσκληση που θυροκολλήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στον τύπο, επέλεξε για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 τους κάτωθι υποψηφίους:

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Καπνιάς Ιωάννης
 2. Καρακώστας Ιάκωβος
 3. Κορομπίλια Ιφιγένεια
 4. Κουτσόπουλος Αργύρης
 5. Κουτσοράκη Ειρήνη-Ζαφειρία
 6. Μπουλούμπασης Παναγιώτης
 7. Παπαφράγκος Αναστάσιος
 8. Πόντης-Ποντικός Νικόλαος
 9. Πουρνάρα Αικατερίνη
 10. Σταυρόπουλος Γεώργιος
 11. Στρατουδάκη Ιωάννα
 12. Σωτηρίου Σωτήριος

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Άγκο Ναταλία
 2. Αρβανιτάκης Ηλίας
 3. Γιαννουλάκης Μιχαήλ
 4. Γκίκας Χρήστος
 5. Διονυσάτος Σπυρίδων
 6. Κορκίδης Αλέξανδρος
 7. Κυπραίος Σπυρίδων
 8. Κυριαζή Όλγα
 9. Μάνιος Νικόλαος
 10. Ντούνα Μάρθα
 11. Οικονόμου Νικόλαος
 12. Παπαρσένου Αικατερίνη
 13. Πέτσας Νικόλαος
 14. Σαϊτάνης Αντώνιος
 15. Σουέρεφ Ηλίας
 16. Συνολάκη Αργυρή
 17. Σφουντούρης Λουκάς
 18. Φωστιέρης Νικόλαος
 19. Χατζηπαναγιώτου Δέσποινα
 20. Χρίστης Θωμάς

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. Γιαννούλης Αθανάσιος
 2. Κυριακίδου Ελεονώρα
 3. Μερτίρη Ελευθερία
 4. Αμπαζάι Φάμπιον
 5. Μπεντίνη Εριάλντα

 

Οι επιλεγέντες, προκειμένου να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να προσκομίσουν:

 • Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο προορισμού για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού)
 • Μία φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου, στην οποία θα αναγράφεται, στο πίσω μέρος, το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντα.

 

Επίσης, πριν από την κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει να υπογράψουν, είτε οι ίδιοι είτε νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, τη σχετική σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου.