Ενισχυθέντα Νομικά Πρόσωπα 2021

Πολιτισμός, Γράμματα, Τέχνες

  • Σύλλογος προς διάδοσιν των Γραμμάτων
  • ΦΑΡΙΣ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας
  • Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας
  • Branding Heritage Cultural Organization
  • Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

 

Ελληνική Λαϊκή Παράδοση και Κληρονομιά

  • Πελοποννησιακό Λαογραφικό ‘Ιδρυμα

 

Κοινωνική Ενίσχυση

  • Ιερά Μητρόπολη Καρθαγένης και Βορείου Αφρικής
  • Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών Λιμεναρχείου Σάμου