Απόφαση Χορήγησης Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2021 / 2022

Η Πρόεδρος και οι Συνεργάτες του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια σας ευχαριστούν για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2021/22.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι αιτήσεις έτυχαν της δέουσας αξιολόγησης, όμως το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, δεν μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε όλους τους αξιόλογους υποψηφίους στον κατάλογο των επιλεγέντων.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία σας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, σύμφωνα με την απόφαση της 19ης Αυγούστου 2021 και σύμφωνα με το Καταστατικό του (Φ.Ε.Κ. 334/10-5-1993) και την τροποποίηση διατάξεων του οργανισμού του (Φ.Ε.Κ. 2652/7-10-2014), μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για υποτροφία σπουδών που υπεβλήθησαν στο Ίδρυμα έπειτα από σχετική πρόσκληση που θυροκολλήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στον τύπο, επέλεξε για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 τους κάτωθι υποψηφίους:

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Αναγνωστοπούλου Κορίνα-Αμαλία-Ηλιάνα
 2. Βώσσος Χαράλαμπος
 3. Γούναρη Εριφίλη
 4. Γουνοπούλου Ειρήνη-Αγάπη
 5. Δραγάτσης Δημήτρης
 6. Ιωάννου Μαρία-Ελένη
 7. Καραγεώργος Αλέξανδρος
 8. Κατσανεβάκης Νικόλαος-Νεκτάριος
 9. Κολεονίδης Φίλιππος
 10. Κουτσούλης Σπυρίδων-Ιάσων
 11. Κυρατζής Απόστολος
 12. Μαράκης Νικόλαος
 13. Παπαδογεωργόπουλος Αλέξανδρος
 14. Παππάς Πελοπίδας
 15. Πιτταροκοίλη Ελένη
 16. Πολυδώρου Πέτρος-΄Αγγελος
 17. Πουλόπουλος Ιωάννης
 18. Τσαμπάς Δημήτριος
 19. Φραγγέλης Μοδέστος
 20. Ψαρράς Βασίλειος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. Κολίτσας Γεώργιος
 2. Παπούλιας Νικόλαος
 3. Φύγου-Τσιμτσιλή Μαρία
 4. Αβραντίνης Αδαμάντιος
 5. Τζουλάκος Σταύρος
 6. Κατσαρός Ευάγγελος

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Καπνιάς Ιωάννης
 2. Καρακώστας Ιάκωβος
 3. Κορομπίλια Ιφιγένεια
 4. Κουτσόπουλος Αργύρης
 5. Κουτσοράκη Ειρήνη-Ζαφειρία
 6. Μπουλούμπασης Παναγιώτης
 7. Παπαφράγκος Αναστάσιος
 8. Πόντης-Ποντικός Νικόλαος
 9. Πουρνάρα Αικατερίνη
 10. Σταυρόπουλος Γεώργιος
 11. Στρατουδάκη Ιωάννα
 12. Σωτηρίου Σωτήριος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. Σπυροπούλου Ελένη
 2. Παπαδιώτη Φωτεινή-Αντωνία
 3. Στούμπου Δήμητρα

 

Οι επιλεγέντες, προκειμένου να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να προσκομίσουν:

 • πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο προορισμού για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού)
 • μία φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου, στην οποία θα αναγράφεται, στο πίσω μέρος, το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντα.
 •  

  Επίσης, υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα με πλήρη στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ονοματεπώνυμο, ΙΒΑΝ, αριθμό λογαριασμού, τυχόν συνδικαιούχους).

  Τέλος, πριν την κατάθεση των χρημάτων, θα πρέπει να υπογράψουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τη σχετική σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου.