Απόφαση Χορήγησης Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2022 / 2023

Η Πρόεδρος και οι Συνεργάτες του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια σας ευχαριστούν για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2022/23.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι αιτήσεις έτυχαν της δέουσας αξιολόγησης, όμως το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, δεν μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε όλους τους αξιόλογους υποψηφίους στον κατάλογο των επιλεγέντων.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία σας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, σύμφωνα με την απόφαση της 16ης Αυγούστου 2022 και σύμφωνα με το Καταστατικό του (Φ.Ε.Κ. 334/10-5-1993) και την τροποποίηση διατάξεων του οργανισμού του (Φ.Ε.Κ. 2652/7-10-2014), μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για υποτροφία σπουδών που υπεβλήθησαν στο Ίδρυμα έπειτα από σχετική πρόσκληση που θυροκολλήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στον τύπο, επέλεξε για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023 τους κάτωθι υποψηφίους:

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
 2. Ασμάνης Γεώργιος
 3. Βάκουλης Χρήστος
 4. Γαλάτης Γεράσιμος
 5. Γκίκα Ελένη
 6. Δημητριάδης Βασίλειος
 7. Δραγάτσης Ευθύμιος
 8. Ζέπος Γεώργιος
 9. Ιωάννου Ναταλία
 10. Καϊπάνος Δημήτριος-Χρήστος
 11. Κασάι Μάρκο
 12. Κατσός Σταύρος
 13. Κουρουπάκη Αγγελική
 14. Μαγκλής Γεώργιος
 15. Μαρίτα Αποστολία
 16. Παπαϊωάννου Οδυσσέας
 17. Περδίκης Κωνσταντίνος
 18. Σάλμων Αλεξία-Ιλεάνα
 19. Σαρρή Σταυρούλα
 20. Σώζος Λάμπρος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ

 1. Λαζαρίδου Ιωάννα
 2. Καπέλη Ευαγγελία

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Αγκούλ Ανδρέας
 2. Γιάκου Χριστίνα
 3. Διανέλλος Γεώργιος
 4. Κουλουμαργιέτος Αλκιβιάδης-Ραφαήλ
 5. Μανταλιάς Κωνσταντίνος
 6. Ροκάκη Κωνσταντίνα
 7. Σουλάκης Αριστείδης
 8. Σωτηρέλη Σοφία-Αθηνά
 9. Τριανταφύλλου Δημήτριος
 10. Τσατσούλης Απόστολος
 11. Τσίγκου Σταυρούλα
 12. Χατζογιαννάκης Νικηφόρος

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρόπουλος Γεώργιος
 2. Μπουλούμπασης Παναγιώτης

 

Οι επιλεγέντες, προκειμένου να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να προσκομίσουν:

 • πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο προορισμού για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού)
 • μία φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου, στην οποία θα αναγράφεται, στο πίσω μέρος, το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντα.
 •  

  Επίσης, υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα με πλήρη στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ονοματεπώνυμο, ΙΒΑΝ, αριθμό λογαριασμού, τυχόν συνδικαιούχους).

  Τέλος, πριν την κατάθεση των χρημάτων, θα πρέπει να υπογράψουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τη σχετική σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου.