Απόφαση Χορήγησης Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2023 / 2024

Η Πρόεδρος και οι Συνεργάτες του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια σας ευχαριστούν για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2023/24.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι αιτήσεις έτυχαν της δέουσας αξιολόγησης, όμως το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, δεν μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε όλους τους αξιόλογους υποψηφίους στον κατάλογο των επιλεγέντων.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία σας.

 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, σύμφωνα με την απόφαση της 18ης Αυγούστου 2023 και σύμφωνα με το Καταστατικό του (Φ.Ε.Κ. 334/10-5-1993) και την τροποποίηση διατάξεων του οργανισμού του (Φ.Ε.Κ. 2652/7-10-2014), μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για υποτροφία σπουδών που υπεβλήθησαν στο Ίδρυμα έπειτα από σχετική πρόσκληση που θυροκολλήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στον τύπο, επέλεξε για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 τους κάτωθι υποψηφίους:

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

Άγγλου Φιορεντία-Ζωή
Γαϊτάνης Απόστολος
Δούκας Χρήστος
Κνουνή Ανζέλ
Κυριτσάκη ΄Αννα-Μαρία
Λάβδα Αλίκη
Λιουδάκης Νικόλαος
Λούβαρης Γεώργιος
Μαλκίδης Σταύρος
Μεϊμαρίδης Χρήστος
Μιχελιουδάκης Νικόλαος
Μότσης Νικόλαος
Μπένταϊ ΄Αλεξ
Ναμίας Ηλίας-Γιοράν
Νέος Νικόλαος
Νικολαΐδης Ελευθέριος
Σακελλάρης Συμεών
Σταθώρη Σοφία
Χριστοδουλόπουλος Ιωάννης
Χρυσάφης-Προγόπουλος Αριστομένης

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

Αβραμούλη Μαρία
Μουμτζή Ευαγγελία
Τσιαρέας Παναγιώτης

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

Δημητρίου Αριστοτέλης-Κωνσταντίνος
Δημητρίου Τριαντάφυλλος-Αλέξανδρος
Κοίλιας Χρήστος
Μακρυγιάννης Αριστείδης
Μουλιανίτη Χρύσα
Μπέντσος Χρήστος
Μπιτάκου Ευφροσύνη
Παπαφράγκος Αναστάσιος
Πετσάλας Παναγιώτης

 

Οι επιλεγέντες, προκειμένου να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να προσκομίσουν:

  • πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο προορισμού για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος
  • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού)
  • μία φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου, στην οποία θα αναγράφεται, στο πίσω μέρος, το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντα.

 

Επίσης, υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα με πλήρη στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ονοματεπώνυμο, ΙΒΑΝ, αριθμό λογαριασμού, τυχόν συνδικαιούχους).

Τέλος, πριν την κατάθεση των χρημάτων, θα πρέπει να υπογράψουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τη σχετική σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου.