Οι θυγατρικές των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και στρατηγικές διεθνοποίησης

Το ΄Ιδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ανέθεσε στο Ι.Ο.Β.Ε. την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “Οι θυγατρικές των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων και στρατηγικές διεθνοποίησης”, η οποία εκδόθηκε το 2009.

 

Δείτε την έρευνα εδώ (PDF)