Απόφαση Χορήγησης Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2018 / 2019

Η Πρόεδρος και οι Συνεργάτες του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια σας ευχαριστούν για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018/19.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αιτήσεις έτυχαν της δέουσας αξιολόγησης, όμως το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, δεν μας επέτρεψε να συμπεριλάβουμε όλους τους αξιόλογους υποψηφίους στον κατάλογο των επιλεγέντων.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία σας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, σύμφωνα με την απόφαση της 9ης Αυγούστου 2018 και σύμφωνα με το Καταστατικό του (Φ.Ε.Κ. 354/10-5-1993) και την τροποποίηση διατάξεων του οργανισμού του (Φ.Ε.Κ. 2652/7-10-2014), μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για υποτροφία σπουδών που υπεβλήθησαν στο Ίδρυμα έπειτα από σχετική πρόσκληση που θυροκολλήθηκε στα γραφεία του Ιδρύματος και δημοσιεύθηκε στον τύπο, επέλεξε για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 τους κάτωθι υποψηφίους:

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Κωνσταντίνου Κυριάκος
 2. Περδικάκης Εμμανουήλ – Σπυρίδων
 3. Παπάζογλου Λυδία – Ευτέρπη
 4. Γεωργαντώνης Θεόδωρος
 5. Ζαφείρης Αλέξανδρος – Χρήστος
 6. Ταβανίδης Γεώργιος
 7. Χαραλαμπάκης Στέφανος
 8. Βάτκαλη Δήμητρα
 9. Γεμενετζής Γεώργιος
 10. Μπόνας Αβραάμ
 11. Λάμπρου Νικόλαος
 12. Μανωλά Μαρία
 13. Ντάσκας Αναστάσιος
 14. Αξάρης Γεώργιος
 15. Μπόλης Βασίλης
 16. Λαγός Θωμάς
 17. Μονέ Λίβια
 18. Καλύβας – Κασοπατίδης Αλέξανδρος
 19. Τουμαράς Νικόλαος
 20. Λαμπρογιώργος Κωνσταντίνος

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 1. Δενδρινός Ιωάννης
 2. Κουντούρη Ιωάννα
 3. Καραγιαννάκης Ιωάννης
 4. Γαλεράκης Πολύτιμος
 5. Πισλή Μαρία

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

 1. Φαραντάκη Ιωάννα
 2. Μπέντσος Χρήστος
 3. Ποντικός – Πόντης Νικόλαος
 4. Μουρατίδου Ζαφείρω
 5. Μπάτζιος Αριστοτέλης

 

Οι επιλεγέντες, προκειμένου να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να προσκομίσουν:

 • πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο προορισμού για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού)
 • μία φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου, στην οποία θα αναγράφεται, στο πίσω μέρος, το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντα.

Επίσης, μετά την κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει να υπογράψουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς, τη σχετική σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου.